Serveis comptables

Confeccionem comptabilitats i supervisem les que confeccionen les societats mitjançant visites a la seu de l'empresa. 

 • Assessorament comptable integral.
 • Registre comptable, classificació i anàlisi dels fets comptables a la seu del client o en el nostre despatx amb els nostres programes informàtics.
 • Creació de circuits administratius i comptables de la documentació.

 • Recolzament  al personal  que composa el departament comptable del nostre client.

 • Confecció dels estats financers.

 • Valoració de la situació econòmica i patrimonial.

 • Legalització de llibres oficials de comptabilitat, Actes i Socis.

Assessoria fiscal, comptable i mercantil d'empreses. Estudiem cada projecte i oferim consultoria personalitzada.

 • C/Lorena, 89-91 entresol 1¬
 • 08042 - Barcelona, Barcelona
 • 93 340 65 04
 • 93 624 00 28

Informació legal
x

Empresa: Assessorament Nexxan S.L.P.

NIF: B-60.993.086

Direcció: C/Lorena, 89-91 entresol 1¬, 08042 - Barcelona

Telèfon: 93 340 65 04

e-mail: nexxan@anexxan.cat

Valid XHTML 1.0 Transitional