Serveis Fiscals

Especialitzats en impostos que afecten a societats, autònoms i particulars, cercant el règim tributari més adequat al seu perfil i necessitats.

 • Assessorament fiscal integral.
 • Estudi de la opció tributaria més adient pel nostre client, en funció del seu perfil.

 • Altes, baixes i modificacions censals davant l'Administració.

 • Altes, baixes i modificació de dades d´autònoms davant la Seguretat Social.

 • Càlcul i presentació d´impostos mensuals, trimestrals i anuals: 

 • Declaracions de la Renda ( IRPF).
 • Declaracions d´Activitats en estimació objectiva (mòduls).
 • Declaracions d´Activitats en estimació directa (normal i simplificada).
 • Declaracions d´IVA.
 • Declaracions de retencions de IRPF (nòmines, professionals i lloguers).
 • Confecció i presentació de l´Impost sobre Societat així com els pagaments a compte.
 • Declaracions informatives d´operacions amb la CEE.
 • Declaració anual d´operacions. 
 • Confecció del Dipòsit Anual de Comptes i presentació davant el Registre Mercantil. 
 • Informació de canvis normatius.
 • Atenció a requeriments davant l'Administració. Defensa dels interessos dels contribuents davant els òrgans de gestió i inspecció tributària.

Assessoria fiscal, comptable i mercantil d'empreses. Estudiem cada projecte i oferim consultoria personalitzada.

 • C/Lorena, 89-91 entresol 1¬
 • 08042 - Barcelona, Barcelona
 • 93 340 65 04
 • 93 624 00 28

Informació legal
x

Empresa: Assessorament Nexxan S.L.P.

NIF: B-60.993.086

Direcció: C/Lorena, 89-91 entresol 1¬, 08042 - Barcelona

Telèfon: 93 340 65 04

e-mail: nexxan@anexxan.cat

Valid XHTML 1.0 Transitional