Serveis Mercantils

Amplia experiència en l´àmbit mercantil. Assistim al client en tots els tràmits notarials i gestions amb les Administracions.

 • Constitucions de societats, trasllats de domicili, compra-venda de participacions, dissolucions i altres operacions societàries.
 • Constitució de Societats Civils Privades i de Comunitat de béns.
 • Assessorament en la confecció de testaments.
 • Tramitació acceptacions d'herències.
 • Tramitació donacions inter-vivos.
 • Tramitació compra-venda d'immobles.
 • Anàlisi de l´organització de l'empresa.
 • Estudi de l´evolució del negoci i la seva viabilitat futura.
 • Elaboració del pla econòmic d'empresa.
 • Gestió patrimonial en funció del perfil inversor del client.
 • Valoració d´empreses.

Assessoria fiscal, comptable i mercantil d'empreses. Estudiem cada projecte i oferim consultoria personalitzada.

 • C/Lorena, 89-91 entresol 1¬
 • 08042 - Barcelona, Barcelona
 • 93 340 65 04
 • 93 624 00 28

Informació legal
x

Empresa: Assessorament Nexxan S.L.P.

NIF: B-60.993.086

Direcció: C/Lorena, 89-91 entresol 1¬, 08042 - Barcelona

Telèfon: 93 340 65 04

e-mail: nexxan@anexxan.cat

Valid XHTML 1.0 Transitional